top of page

Group

Public·2 members

Ege Yunan Tarihi Pdf


LINK - https://blltly.com/2tszGB

Türk Arkeolojisinin önderlerinden Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel`in Ege ve Yunan Tarihi adlı bu eserinin 10. Baskısı Türk Tarih Kurumu Yayınları arasındaki yerini almıştır. Eski Çağlardan günümüze medeniyetlerin beşiği olmuş Akdeniz ve Ege Bölgesiyle ilgili önemli bilgiler ihtiva eden bu kıymetli eser, Yazar Arif Müfid Mansel`in uzun soluklu çalışmalarının ürünü olup, Hellenizm Kültürü dahil bu döneme kadar bölgenin Coğrafi, Tarihi, Siyasi, Demografik, Kültürel ve Ekonomik geçmişiyle ilgili ayrıntılı bilgileri araştırmacıların incelenmesine sunmuştur. Eserde daha çok ilgili ayrıntılı bilgileri araştırmacıların incelemesine sunmuştur. Eserde daha çok Siyasi mücadelelerin ve bölgedeki egemenlik değişiminin sırasıyla aktarıldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca Yazar, arkeolojiye olan ilgisiyle konuları anlattıkça bunlarla ilgili elde edilen buluntuların görsellerine de yer vermiştir. Son baskısı 5000 adet yapılan bu eser incelendiğinde, Ord. Prof. Dr. Ali Müfit Mansel`in olayları, coğrafyayı ve tarihi perspektifi ne kadar ayrıntılı bir şekilde aktardığı açıkca anlaşılacaktır. 1e1e36bf2d


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page